En siste farvel

Det å miste sin venn kan være både vanskelig og vondt..

Kjæledyra våre har dessverre kortere levetid enn oss. Dette gjør at vi må møte den tyngste dagen av alle da vi må si farvel til vår gode følgesvenn.

Det vanskeligste valget er ofte når tiden er inne.  Formen er ofte varierende med gode og dårlige dager. Ved jevnlig kontroll og samtale med dyrlegen blir avgjørelsen lettere å ta til rett tid. Ofte kan undersøkelse vise at dyrets tilstand kan behandles slik at den fortsatt kan ha en god livskvalitet. En hund har lov til å bli gammel og bevege seg i sitt tempo. Men vi skal sørge for at den ikke har smerter. Dyrlegen kan vurdere den fysiske og psykiske funksjonen til dyret fra et annet ståsted enn eier. Samtidig er det du kjæledyreier som har de daglige observasjonene og som kjenner kjæledyret ditt best. Når du er i tvil er det god hjelp i å rådføre seg med dyrlegen du vanligvis bruker.

Vi fått et eget "Stille Rom" som dere kan ta avskjed på. Her kan dyreeier bruke så mye tid en vil med sitt kjæledyr uten å bli forstyrret. I tillegg er det en egen utgang ut til parkeringsplassen.

Avlivning foregår ved at man først  gir en innsovningsprøyte og deretter en overdose med anestesimiddel, det er opp til den enkelte hvor lenge man vil være tilstede, de fleste velger å ta farvel mens dyret sover.

En annen ting det kan være fint å ha tenkt gjennom er hva du/dere vil gjøre med dyret etterpå, det er tre alternativer:

1. separatkremering med eller uten urne (dyret blir kremert separat og aksen evt samlet opp i en urne)

2. felleskremasjon (kremasjon sammen med andre kjeledyr)

3. ta dyret med hjem for å begrave det selv.

All kremasjon foregår på Midt-Norsk Smådyrkrematorium i Trøndelag.

Diskuter situasjonen med dyrlegen din slik at den tyngste dagen for deg og ditt kjæledyr likevel kan bli en fin avskjed med en god følgesvenn.

Vi tilbyr hjemmebesøk ved avlivninger om dette er ønskelig.